Trai tân rơi vào cuộc tình với chị hàng xóm Suzume Mino.