CAWD-219 Tổng hợp những vai diễn đầu tay của Konno Miina.