Tiểu thư quyền quý dâng tấm thân cho chàng trai nghèo.