MIDE-903 Thầy trò Nana Yagi đi khách sạn học phụ đạo.