Thanh niên FA được địt tiên nữ trong bức tranh cổ.