Thanh niên 3 năm đi lính về vẫn được địt người yêu.