Thằng con hư ngày nào cũng được địt mẹ kế Aki Sasaki.