ADN-334 Tên trưởng phòng bệnh hoạn và nữ nhân viên tội nghiệp.