NSFS-148 Sếp doạ nạt ép vợ của nhân viên Jun Suehiro cho địt.