Sang nhà bạn nhậu, thanh niên số đỏ được địt vợ bạn.