SSIS-664 Saki Okuda bị ông chú hàng xóm goá vợ cưỡng hiếp.