ADN-106 Saeko Matsushita cho khách địt để được ký hợp đồng.