CAWD-215 Rina Yoshino chơi thú nhún với thầy chủ nhiệm.