NSPS-970 Rina Kikuchi bị sếp và các đồng nghiệp đóng gạch tập thể.