Quý cô hiếm muộn đụ nhau với người hiến tinh trùng.