JUQ-088 Phi công trẻ lái máy bay bà già Yu Shinoda.