ADN-389 Phi công trẻ lái máy bay bà già Yu Shinoda.