MIAA-705 Ông chú đào hoa chén cô cháu đồng nghiệp Jun Suehiro.