Gửi đến cộng đồng dâm thủ bộ phim sex Âu Mỹ có tên tựa đề dịch ra tiếng việt là Nữ thư ký Melody Marks bị thằng sếp bệnh hoạn hiếp.