GVH-230 Nỗi tủi nhục của gái bán hoa Mizuki Yayoi.