JUL-219 Những tháng ngày Rana Kawai bị bố chồng hiếp dâm.