Nhóm nam sinh ngỗ nghịch hiếp dâm cô giáo thực tập.