VLXX-2300 Ngủ với cha dượng, cái kết thiếu nữ bị địt nát bướm.