BF-678 Nện đứa bạn học Hina Hirose thoả thích suốt mấy ngày.