Màn tiếp thị sản phẩm về tình dục vô cùng táo bạo.