Màn khởi động ướt át của cặp đôi nghệ sĩ múa ballet.