Lũ khốn nạn hiếp vợ của thằng bạn đúng đêm tân hôn.