DLDSS-139 Kiều nữ Honoka Ashina và những bạn tình đụ khoẻ.