MSFH-055 Hoảng sợ vì cứ bị em đồng nghiệp Ami Kitai gạ tình.