STARS-768 Hai trẻ trâu manh động hấp diêm chị họ Shiori Hamabe.