Giúp gái xinh bị trẹo chân và được trả ơn hợm hĩnh.