SSIS-573 Em Miru ơi đừng gạ tình anh nữa, anh có vợ rồi.