Đôi uyên ương bệnh hoạn đụ nhau ngoài bãi đất hoang.