Cuộc địt bắt nguồn từ đi cùng xe của hai chị em họ.