FSDSS-197 Công cuộc kiếm tiền bằng thân xác của Noa Miura.