Cô chủ trọ xinh đẹp bị thằng khách thuê cưỡng bức.