MIDE-742 Chuyện tình nàng sinh viên Shouko Takahashi.