SSIS-600 Chuyện tình bắt đầu từ tiệm giặt công cộng của Ichika Hoshimiya.