MIDE-917 Chuỗi ngày sống thủ hạnh phúc bên em Nana Yagi.