Chồng vắng nhà, vợ liền tranh thủ gạ tình em trai.