ABW-321 Chơi xếp hình 69 với đứa em họ mới lớn Umi Yatsugake.