FSDSS-227 Chiến tích săn chim của dâm nữ Minamo Nagase.