SSIS-148 Cháu trai hư phang vợ 2 của ông bác Ichika Hoshimiya.