Chàng trai đa tình yêu cùng lúc 2 người phụ nữ đẹp.