Anh chủ nghiêm khắc trừng phạt em giúp việc trộm tiền.