Anh chàng đào hoa bem người yêu và mẹ kế người yêu.