CAWD-224 Ấn phẩm đầu tay của em diễn viên Lily Sena.